Молитва пред икона на Божията Майка «Казанская»

Posted Leave a commentPosted in Без категория

Молитва пред икона на Божията Майка «Казанская»


О, Пресвята Владичице Богородице!
Със страх, вяра и любов се покланяме пред Твоята пречестна икона и Ти се молим: не отвръщай Твоето лице от прибягващите към Тебе; умоли, Милосърдна Майко, Твоя Син и наш Бог Господ Иисус Христос да съхрани в мир нашата страна, да запази Своята свята Църква непоколебима, да я избави от неверие, ереси и разколи, защото нямаме друга помощ, нито друга надежда,  освен Тебе, Пречиста Дево.  Ти си всесилна Помощница и Застъпница на християните. Всички, които с вяра Ти се молят, избави от греховни падения, от коварствата на зли хора, от всякакви изкушения, скърби, беди и внезапна смърт. Дарувай ни дух на съкрушение, смирение на сърцето, чистота на помислите, поправяне на греховния ни живот и прошка на прегрешенията ни, та всички с благодарност да възпяваме Твоето величие и Твоите милости, явявани над нас навсякъде по земята и да се удостоим с Небесното царство, та с всички светии да прославяме пречестното и величествено име на Отца и Сина и Светия Дух во веки веков. Амин!

Защо празнуваме смъртта на Божията Майка?

Posted Leave a commentPosted in Без категория

Защо празнуваме смъртта на Божията Майка?

10931441_855684171118489_3513381870887773421_n

Много хора могат да кажат: „Как може да се празнува смърт, още повече смъртта на Божията Майка?” Но точно това е сърцевината на християнството. Смъртта престава да бъде трагедия. Смъртта става преход от едно състояние в друго, момент на среща на човека лице в лице с духовния свят.

По думите на богослужебните песнопения, смъртта на Пресвета Богородица станала стълба към Небето. Ето защо смъртта на Богородица ние наричаме не смърт, а успение, сън, защото ужасът, страхът и трагедията от смъртта са нарушени и преодолени от Христовата смърт. И от момента на възкресението, смъртта вече престава да властва над природата. Тя е победена от възкресението и затова за всеки вярващ в Христос тя става път към възкресение. Разбира се, това, което е вярно по отношение на всеки последовател на Христос Спасителя, е вярно и по отношение на Неговата Пречиста Майка, на Пресвета Богородица. Тя, станала новозаветен ковчег и вместилище на Божия Син, била повече от всеки друг осветена и очистена с Божествената благодат, и за Нея смъртта станала среща с Нейния Син и Бог, Комуто Тя и сега се моли за нас.

За съжаление, в много християнски конфесии, възникнали в резултат на Реформацията и затова откъснали се от древната традиция и църковно учение, съществува меко казано, пренебрежително отношение към Божията Майка. Много хора, наричащи себе си християни и Христови последователи, питат: „Защо трябва да прославяме Мария, когато в Свещ. Писание нищо не е казано за нея?”. Такива думи още веднъж свидетелстват за незнанието и недобросъвестното цитиране на Библията. В самото начало на Евангелието от Лука ние намираме свидетелства за почитането на Богородица. 42-ри стих от първа глава ни предава думите на праведната Елисавета, майката на Йоан Предтеча, която изпълнена с Дух Свети, нарича Пресвета Богородица „Благословена между жените” и „Майка на Господа”. И Сама Всемилостивата казва: „Ето, отсега ще ме облажават всички родове”. Тези думи не са горделива претенция за някакво незаслужено почитане, защото от Свещ. Писание ние виждаме, че в кроткия характер на Богородица няма дори намек за някаква гордост или превъзнасяне. В тези думи има смирено осъзнаване на величието на това служение, което й е приготвено от Бога – да участва във великата Тайна на Боговъплъщението, да стане Майка на Своя Господ, да роди Този, Който със Своята власт й дарувал живота – Спасителя на света. Всемилостивата Владичица била Майка на Христос Спасителя, Който несъмнено, почитал Своята Майка, изпълнявайки петата заповед на Божия закон. А ако Сам Христос е почитал Всемилостивата, то и ние по Неговия пример, който трябва да следваме, прославяме Пресвета Богородица.

Автор: прот. Андрей Николаиди

Източник: pravlife.org