Започна ремонт на храма

Започна основен ремонт на вътрешността на църква „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Сливница. Такъв основен ремонт не е извършван от около сто години. Ще бъде премахнато изцяла старото и изгнило дюшеме и ще бъде заменено с гранитни плочи. Ще се изгради отоплителна и аспирационна инсталации. Обновява се отвътре купола и тавана на централния кораб. Поради това, че храмовата сграда е много стара, започнаха да излизат доста непредвидени и скъпи допълнителни разходи. Затова църковното настоятелство се обръща за помощ към всеки, който има желание да се запази и подобри благолепието на нашия старинен храм. Приемаме и приветстваме всякакъв вид помощ изразена в доброволен личен труд / за обща или майсторска работа /, помощ свързана със съвети или ползване на контакти с хора и отстъпки към фирми, помощ изразена в осигуряване на материали или предоставяне на инструменти /скелета, машини, транспорт и др/.

Разчитаме също и на финансова подкрепа, която за предпочитане да бъде превеждана по набирателната църковна сметка  в Уникредит Булбанк на църква „Св.св. Кирил и Методий“ – IBAN : BG12UNCR96605071146108 – ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ НА ХРАМА

За контакти: 0888 709 808 – отец Георги.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!