ИЗПИТАНИЯТА И ТЪРПЕНИЕТО

Posted Leave a commentPosted in Изпитания

ИЗПИТАНИЯТА И ТЪРПЕНИЕТО

„Когато сме подхвърлени на нещастия, ние съгрешаваме единствено поради
нашата нетърпеливост, понеже не искаме да понесем дори и най-малка скръб,
не искаме да претърпим каквото и да било против нашата воля, тогава, когато Бог не
допуска до нас скърби, които превишават силата ни. 
Ние не искаме да приемем със смирение нищо! По тази причина нещастията ни повалят: и колкото по-усилено се стараем да се избавим от тях, толкова повече те ни оплитат… Ако някой претърпи бедата с търпение и смирение,
тя ще премине, без да му навреди. А ако се предаде на скръбта и смущението,
ако започне да обвинява всички, ще обремени себе си с непоносима тежест и като удвои действието на бедата върху себе си, няма да получи от нея никаква полза, а ще получи вреда. Нещастията донасят голяма полза, тогава когато се понасят търпеливо, без смущение.
Който извърши нещо заради Бога, той непременно ще бъде постигнат от изкушение: защото всяко добро бива предшествано или последвано от изкушение. Дори вършеното заради Бога не може да е трайно, ако не се изпита чрез някоя беда.
Вярвай, че всичко, отнасящо се до нас, дори и най-малкото, се намира под Божия Промисъл – и така ще претърпяваш сполетелите те скърби без смущение.
Обвиняването на самите себе си, а не на когото и да било другиго, когато ни се случи да търпим скърби, ни доставя велико благо, доставя ни дълбоко спокойствие и значително преуспяване. Толкова повече ние трябва да постъпваме така, понеже нищо не се извършва с нас без Божия Промисъл…
Според наставлението на отците, ако с нас се случи нещо добро, ние трябва да казваме: “Това се случи според Божия промисъл.” А ако се случи нещо лошо, трябва да казваме:
“Това се случи заради нашите грехове.”
Бог създаде тварите за блаженство и се утешава с тях. Как тогава има скърби? Скърбите, страданията, бедите са път към блаженството. Господ се утешава и със скърбящите, защото те вървят направо към блаженството. Блаженство посредством скърбите и страданията: такъв е Законът. Бог благоволи и към страдащите. И помага на страдащите не да се избавят, а да претърпяват.
Избавянето от страданията е изключение от общия закон.

Св. Теофан Затворник