За какво Христос дойде в света?

Posted Leave a commentPosted in Без категория

ВЕСТ НЕБЕСНА

Posted Leave a commentPosted in Без категория

ВЕСТ  НЕБЕСНА
(Навечерието на Рождество Христово)

През декември 1903 г. след множество неудачни опити братята Райт успели да полетят. Тяхната „летяща машина” се вдигнала от земята и прелетяла няколко десетки метра. Въодушевени от успеха си, те изпратили на сестра си Катерина следната телеграма: „Летяхме 36 метра. За Рождество ще си бъдем у дома.”
Сестра им веднага отишла при редактора на местния вестник и му показала телеграмата. Той я погледнал набързо и казал: “Чудесно. Момчетата ще си бъдат у дома за Коледа.” Вестникарят въобще не забелязал голямата новина – че човекът е полетял!

Мнозина от нас днес правят същата грешка. Когато се заговори за Рождество Христово, те вадят лист и молив и започват да правят списъци: какви подаръци трябва да се купят, какви елха и украса, какво да се сервира на празничната трапеза. Обхванати от носталгични настроения, те се пренасят в детството си и се потапят в спомените му: очакване, подаръци, радости, разочарования.
Разбира се, в тази подготовка и в тези преживявания няма нищо лошо.

Но ако е само това, ако с това се изчерпва за нас празникът Рождество Христово, то ние пропускаме (както онзи редактор голямата новина) истинското му значение, неговата същност.

А тя най-точно и кратко е изразена в думите на ангела към овчарите в оная свята нощ: „Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лука 2:10-11). Това именно е голямата новина, небесната вест па Рождество Христово. Ала повечето хора така са улисани в трескавата светска суетня, че изобщо забравят и повода за празника, и неговия смисъл, и тайнствената му духовна красота.

По този повод една майка ми разказа как детето й реагирало на размяната на подаръци в класа. Защото то знаело от неделното училище, че Рождество Христово е рожденият ден на Спасителя. След като дълго мълчало в недоумение, накрая попитало: „Мамо, какъв подарък ще дадем на Иисус? Нали днес е Неговият рожден ден? И за Него трябва да има подарък!” На майката се удал случай да обясни на момченцето, че най-хубавите подаръци, които Той получава от хората, са добрите им дела.
Раждането по плът на нашия Господ Иисус Христос е съвършено различно от всяко друго раждане. Зачатието на Мария е от „друг свят”, то е във висша степен необикно-вено; то е свръхестествено и чудно. Третото Лице на Св. Троица – Дух Свети „слиза над нея и силата на Всевишния я осенява”(вж. Лука 1:35). Затова Младенецът, Роден от Девата, ще се нарече Син Божий. Така Бог идва в света с образа и естеството на малкия Мариин син.

Той идва свише и това Негово „слизане” в нашия материален свят, това Негово въплъщение слага началото и прави възможно нашето изкупление и спасение.
Тук можем да направим един хубав паралел. Нашето обновление, нашето преобразяване чрез Христос, новорождението ни също не е от тоя свят,не е земно, човешко дело. То също идва отгоре и ни се дава свише. В беседата Си с Никодим Иисус ни учи, че се раждаме отново „свише, от Духа”(Йоан 3:3,7-8). Нашето спасение също няма земен, материален източник, а е от самия Бог чрез Иисус Христос, посредством Светия Дух.

И ако всеки от нас отвори сърцето си за новородения Иисус чрез искрена, дълбоко почувствана и преживяна вяра, то, сърцето му, неусетно и неминуемо се превръща в една малка и топла „витлеемска ясла”, в място, където Иисус идва в света. По този начин Той се ражда в нас и намира подслон в душите ни чрез нашата обич, вярност и преданост.

А след като сме дали приют на Спасителя в малките „ясли” на сърцата си, нека Го „покажем” и на другите, за да Го „видят” и да Му се поклонят. Как да Го „покажем”? Чрез „подаръците”, които принасяме за него: чистите си мисли, думи и дела; Неговите сила, любов и благодат, които да действат в нас и в живота на всички вярващи.
Така всеки един от нас, всеки християнин, ще стане един малък Витлеем – място, чрез което Господ Иисус Христос влиза в нашия свят и в нашия живот.

/ препечатано от Храм „Св.Николай Мирликийски Чудотворец ” гр. Пловдив /