М О Л И Т В А КЪМ СВ. АННА

Posted Leave a commentPosted in Без категория

М О Л И Т В А  КЪМ  СВ. АННА

 

Света прамайко Анно, уязвена от презрителните погледи на съседи и познати,ти си изпитала върху себе си бича на хорското мнение, клюките и подигравките. Лишена от чедо, душата ти често е била пронизвана от зли погледи и одумки. Нито праведността на Йоаким – твоя съпруг, нито твоята чистота можаха да спрат мълвата, че сте отхвърлени от Бога и наказани заради някакъв тежък грях. В страданията и самотата си обаче вие не похулихте Бога и не се отказахте от Него.
Наравно с всички и вие отидохте в светия храм да излеете своята молитва и принесете своя дар. Надменните и неразумни свещеници не приеха жертвата ви, душите ви, препълнени от скръб срещнаха злото даже и в храма и отблъснати от хората, останаха с единствена опора в Бога, Който всичко устройва. Защото злото често се допуска от Него за наше добро.
Така стана и с вас – святото семейство – Йоаким и Анна. Бог ви дари чедо, което стана Майка на Спасителя Господа Иисуса Христа.
вашето унижение последва прославата ви между хората от всички векове и почуда на ангелите. Сега, прамайко на спасителя, света Анно, ние предстоим пред твоя свят лик и усърдно се молим: И нас ни заобикалят видими и невидими врагове. Сатаната действа чрез зли човеци. Той не щади ни честта, ни името ни. Хули се сипят скрито и открито над главите ни. Към кого да се обърнем за закрила? Кой може да ни защити при нашата тревога? Ние търсим тебе като своя помощница и ходатайка пред Всевишния. Ти най-добре можеш да ни разбереш и да облекчиш мъките ни. Моли Господа Бога да уталожи гнева на злите човеци и да дари на тези твои раби (имената) спокойствие, добра чест, да потуши всички одумки и клевети и примири враждуващите. Моли Го още да дари на тези, които си нямат – добри чеда. Подкрепи родителите в тяхната грижа и старание да възпитат рожбите си в духа на вашето възпитание и добродетелите на Света Богородица. Наставяй децата и юношите да растат с вяра в Бога, обич към ближните, жертвеност към Отечеството, любов към знание и трудолюбие. И нас запази в здраве и добротворство, за да се удостоим да славим и във вечността Бога – Отца и Сина и Светаго Духа.Амин!

Нашият земен живот е подготовка за бъдещия

Posted Leave a commentPosted in Без категория

„Безутешна и безгранична щеше да бъде
нашата скръб за умиращите ни близки,
ако Господ не беше ни дарувал вечния живот.
Безсмислен би бил животът ни, ако завършваше със смъртта.
Каква полза тогава от добродетели, от добри дела?
Тогава прави щяха да бъдат казващите “да ядем
и да пием, защото утре ще умрем!” (1 Кор. 15:32).

Но човекът е създаден за безсмъртие, а със
Своето Възкресение Христос отвори вратата на
Небесното Царство и на вечното блаженство
за вярващите в Него и за живелите праведно.

Нашият земен живот е подготовка за бъдещия и
със смъртта тази подготовка приключва.
“На човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд” (Евр. 9:27). Тогава ще остави човек всички свои земни грижи и ще се разпадне неговото тяло, за да се събере отново при общото възкресение.
Но душата му продължава да живее и нито за миг не се прекратява нейното съществуване.
От много явявания на умрели ни е дадено отчасти
да знаем какво става с нея, когато тя излезе от тялото.
Когато се прекрати зрението с телесните очи, тогава се отваря духовното.
Често то се отваря у умиращите още преди смъртта им и те, докато още виждат околните и даже разговарят с тях, виждат и неща, които другите не могат да видят.

Св. Йоан архиепископ Санфранциски и Шанхайски