Православен молитвеник

favicon

Утринни молитви

Като станеш сутрин, преди да започнеш работа, застани благоговейно, като пред лицето на всевиждащия Бог, прекръсти се и кажи:

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

След това направи три поклона и се моли:

Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешния.

Господи Иисусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на пречистата Твоя Майка и на всички светии, помилуй нас. Амин.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души (1).

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй нас (три пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Тропари, глас 1

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благи, и Ти пеем, Силни, ангелската песен: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй ни.

Слава…От леглото и сън ме дигна, Господи. Просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй ни.

И сега…Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй ни.

Господи, помилуй ни (12 пъти).

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала: защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски: тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

В една света вселенска и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин

Станал от сън, благодаря Ти, Света Троице, че поради Твоята голяма благост и дълготърпение не се прогневи против мене, ленивия и грешен, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и като лежах без надежда, ме дигна, за да стана рано и прославя Твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова, да разбирам Твоите заповеди и да върша Твоята воля, и да Ти пея със сърдечна хвала, и да възпявам Твоето всесвято име ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Станал от сън, принасям Ти, Спасителю, полунощна песен и като падам пред Тебе, викам: не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене Ти, Който доброволно се разпъна, и като лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси!

Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се: помагай ми през всяко време и във всяка работа, и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик, и ме спаси и въведи в Твоето вечно царство. Защото Ти си моят Създател и Промислител и Подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Господи, Който по голямата Си благост и велики щедрости даде на мене, Твоя раб, изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло, Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, та с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, Който живееш във висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна Светлина, в която няма изменение или сянка от промяна, безсмъртни Царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоите милости, сега Ти принасяме от нечисти устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно; и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот ние, които очакваме идването на светлия ден на Единородния Твой Син, Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков! Амин

Тебе благославяме, висшни Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облекчаване умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадеждно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост: просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме, във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с Единородния Твой Син и всесветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Възпявам твоята милост, Владичице, и те моля: просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди. Укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С твоите молби, Богоневесто, развържи мене, свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди животодателя Бога, оживи мене, умъртвения от страстите. Ти, която роди незалязващата Светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на божествения Дух. Ти, която роди Лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, Пренепорочна, обнови мене, изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли Владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на твоя непотребен раб. Давай ми, пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно ти принасям от сърце въздишки: бъди усърдна, Владичице! Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрило, осени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни, осквернени от нечистота, отварям за похвала, Всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на Когото подобава чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, Който поради голяма любов слезе и се въплъти, за да спасиш всички. Моля Те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото, ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богат с щедрости и неизказан в милости! Който вярва в Мене, си казал, о, Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето аз вярвам ­ спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. Но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко: тя да ме защитава, тя да ме оправдава, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме; скоро побързай, загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече да служа на Тебе, Господ и Бог мой Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Свети Ангеле, който покровителстваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме насочи към спасение. О, свети Ангеле Божи, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот; и ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не огорча Бога; и моли се за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него и да ме направи достоен раб на Своята благост! Амин!

Пресвета Владичице моя Богородице, с твоите свети и всесилни молби изгони от мене, твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички нечисти, лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян. И ме избави от многото лоши спомени и предприятия и ме освободи от всички гибелни действия. Защото си благословена от всички родове и твоето пречестно име се слави во веки веков! Амин!

Свети угодниче Божи (името), моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към тебе, бърз помощник и молител за душата ми.

bogorodica

  • Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марийо, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите души.
  • Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даряваш на православния български народ победа над враговете и го запазваш с Твоя кръст.

   Спомни си, Господи Исусе Христе,Боже наш,Твоите от века милости и щедрости,заради които си станал и човек,като си благоволил да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе и, след като си въскръснал от мъртвите, възнесъл си се на небесата и седиш отдясно на Бога Отца и милостиво поглеждаш на ония които Те призовават от все сърце. И тъй, наклони ухото Си и чуй смирената молба която ти принасям за всички люде като приятно духовно благоухание. Най-напред спомни си за Твоята света, вселенска и апостолска Църква, която си придобил с драгоценната си кръв, и я утвърди, разшири, увеличи, и запази я вовеки непобедима от адовите сили. Прекрати разцепленията в Църквата, угаси вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите и ги унищожи със силата на Твоя свети Дух ( поклон ).

   Спаси, Господи, и помилуй благочестивия православен наш народ, правителството и христолюбивото наше войнство. Огради с мир тяхната власт и покори под нозете им всеки враг и противник. Внуши в сърцата им това, което е за мира и доброто на Твоята света Църква и за целия Твой народ, та и ние при тяхното спокойствие, да преживеем тих и безгрижен живот в правоверие и в пълно благочестие и чистота ( поклон ).

   Спаси, Господи, и помилуй нашия митрополит ( името ), православните митрополити, архиепископи и епископи, свещенниците и дяконите и целият църковен клир, които си поставил да пасат Твоето словесно стадо, и по техните молитви помилуй и спаси мене грешния ( поклон ).

   Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец ( името ) и по светите негови молитви прости ми съгрешенията ( поклон ).

   Спаси, Господи, и помилуй моите родители, братя и сестри, сродниците ми по плът, всички близки от рода ми и приятел, и дарувай им всички земни и небесни Твои блага ( поклон ) .

   Спаси, Господи, и помилуй всички който се трудят честно.Даи им Твоята небесна помощ, укрепвай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за Божия слава, обща полза ,лично благоденствие и душеспасение ( поклон ) .

   Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, бедни, сираци и вдовици болни и които са в беди, скърби, опасност и плен, в тъмници и заточение, а особенно Твойте раби, гонени, заради Тебе и православната вяра. Спомни си за тях, посети ги, укрепи, утеши, и с Твоята сила скоро им дай облекчение, свобода и избавление ( поклон ).

   Спаси, Господи и помилуй отците и братята ми, който са пратени на служба и който са на път, и всички православни христяни ( поклон ).

   Спаси, Господи и помилуй тези който ме мразят и обиждат, които ми правят зло, и не ги оставяй да погинат заради мене грешния ( поклон ).

   Отстъпилите от православната вяра и заслепени от гибелни ереси и секти,просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята света, апостолска и съборна Църква ( поклон ).

Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (… …) и всички сродници по плът,
и им прости всички волни и неволни прегрешения, като им даруваш небесното царство, дял в Твоите вечни блага
и насладата на Твоя безкраен и блажен живот. ( поклон ).
Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри,
и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице,
а нас помилуй, като благ и Човеколюбец.
Амин. ( поклон ).

Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри,
отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение,
и направи вечна тяхната памет.( поклон ).

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, същинска Богородице, те величаем.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Господи, помилуй (три пъти).

Господи, Иисусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни! Амин!

–––––––––––––––––

(1) От Пас­ха до Въз­не­се­ние вмес­то тая мо­лит­ва да се че­те тро­пар: Хрис­тос въз­к­ръс­на от мър­т­ви­те, ка­то със смърт смърт­та по­тъп­ка и на ти­я, ко­ито са в гро­бо­ве­те, жи­вот да­ру­ва.

От Въз­не­се­ние до Пет­де­сет­ни­ца за­поч­ва­ме мо­лит­ви­те със „Све­ти Бо­же…“, ка­то из­пус­ка­ме пред­шес­т­ва­що­то.

Тая за­бе­леж­ка се от­на­ся и за мо­лит­ви­те пре­ди сън.

Господи, дарувай ми душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващия ден.Дай ми изцяло да се предам на Твоята пресвята воля. През всеки час на деня ме наставлявай и подкрепяй. Каквито и вести да получа през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и с вяра, че всичко е според Твоята света воля. Води ме във всички мои дела, думи, мисли и чувства. При всички непредвидени обстоятелства, не ме оставяй да забравя, че всичко е изпратено от Теб. Вразуми ме Господи, правилно да постъпвам с всеки брат и сестра и враг, без да огорчавам никого. Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да благодаря и да обичам. Амин!
favicon

Вечерни молитви

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

Господи Иисусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй нас! Амин!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благи, нашите души.

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега, и винаги, и во веки веков! Амин!

Пресвета Троице, помилуй нас, Господи, очисти нашите грехове, Владико, прости нашите беззакония, Свети, посети и изцери нашите немощи, заради Твоето име.

Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега, и винаги, и во веки веков! Амин!

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Защото, като не намираме никакво оправдание, ние грешните като на Владика Ти принасяме тая молитва: помилуй нас!

Слава…

Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове; защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме.

И сега…

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та, като се надяваме на тебе, да не загинем, но да се избавим чрез тебе от беди, защото ти си спасение на християнския род.

Господи, помилуй ни (12 пъти).

Вседържителю, Слово на Отца, Иисусе Христе, Който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър Пастир на Твоите овце, не ме предавай на змийното коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на Когото се покланяме, Царю свети, Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с Когото освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене, недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото; просвети ума ми със светлината на Твоето свето Евангелие, душата ­ с любовта към Твоя кръст, сърцето ­ с чистотата на Твоето слово, тялото ми ­ с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни навреме да Те славословя. Защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух во веки! Амин!

Господи, Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, смили се и помилвай ме, грешния Твой раб, прости на мене недостойния всичко, с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си; ако някого укорих или оклеветих в гнева си или оскърбих, или за нещо се разгневих; ако излъгах или прекомерно спах; ако беден дойде при мене и го презрях; ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих; ако изпаднах във високомерие или се възгордях, или се разгневих; ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно; ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво; ако, като видях чуждата хубост, сърцето ми се нарани от нея; ако говорих неприлични неща или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй; ако за молитва бях нехаен или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и Човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам великодаровити и безсмъртни Царю, щедър и човеколюбив Господи? Защото, като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти Сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт и неизказано човеколюбие, и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия, спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та, като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О, Господи, чуй Твоя грешен и беден откъм добра воля и съвест раб. Дай ми, като стана от сън, да се поучавам с Твоето слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свято име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните молитви за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст, и заради всички Твои светии запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и прославен во веки! Амин!

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбив, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън. Изпрати Твоя ангел пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе ­ Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Господи, Боже наш, в Когото повярвахме и Чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим. Дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади, възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда. Дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен во веки! Амин!

Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, като виждаш немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свято име. Господи, Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешния, безсрамен и нечист Твой раб.

Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми ­ почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закриляй ме от лоши човеци и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш: нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен во веки! Амин!

Господи, Иисусе Христе, Сине Божи, заради пречистата Твоя Майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, Предтеча и Кръстител, богоречивите апостоли, светлите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии избави ме от сегашното бесовско притеснение. О, Господи мой и Творче, Който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай и на мене, нещастния и недостоен, да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О, Господи мой, утешение мое, Който заради мене окаяния се облече в тленна плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насади в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства. Понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

Добра Майко на преблагия Цар, пречиста и благословена Богородице Марийо, излей на страдната ми душа милостта на твоя Син и наш Бог, и с твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях, и чрез тебе да намеря рая, Богородице Дево, единствено чиста и благословена!

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии! Амин!

На тебе, Богородице, поборницата-воевода, ние твоите раби, избавени от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та велегласно да ти възпяваме: радвай се, Невесто неневестна!

След това:

Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез тебе нашите души.

Всичкото си упование на тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под твоя покров.

Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси твоята помощ и твоето застъпничество. Понеже на тебе се надява душата ми, помилвай ме!

След това молитвата към Св. Троица

(От св. Иоаникий)

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, покров ми е Дух Свети: Света Троице, слава на Тебе!

Причаснтни молитви

На сутринта, подир молитвите след ставане от сън, се казват следните псалми и молитви:

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 22
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая; Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Псалом 23
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета и върху реки я утвърди. Кой ще възлезе на планината Господня или кой ще застане на Неговото свето място? Ония, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си напразно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си, той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов! Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата! Кой е тоя Цар на славата? Крепкият и силният Господ, силният на война Господ. Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата! Кой е тоя Цар на славата? Господ на силите, Той е Цар на славата!

Псалом 115
Повярвах и затова говорих: силно съм съкрушен. В моята необмисленост си казах: всеки човек е лъжа. Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ, в дворите на дома Господен, посред тебе, Йерусалиме!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков! Амин!

Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже (три пъти).

Тропари, глас 8
Господи, Който се роди от Дева, не поглеждай на моите беззакония и очисти сърцето ми, като го направиш храм на Твоето пречисто Тяло и Кръв. Не ме отхвърляй от Твоето лице Ти, Който имаш безмерно голяма милост.

Слава… Как ще посмея аз недостойният да се причастя с Твоите Светини? Защото, ако дръзна да пристъпя към Тебе с достойните, дрехата ме изобличава, понеже не е за вечеря, и си навличам осъждане за многогрешната ми душа. Господи, очисти сквернотата на моята душа и като човеколюбив ме спаси.

И сега… Голямо множество са моите прегрешения, Богородице; към тебе прибягнах, Чиста, като търся спасение. Посети, едничка благословена, немощната ми душа и моли твоя Син и наш Бог да ми прости тежките грехове, които извърших.

През св. Четиридесетница се казва и тоя тропар:

Когато славните ученици… (гл. стр. 150).

Псалом 50: Помилуй ме, Боже… (стр. 14).

Канон, глас 2
Песен 1
Дойдете люде да пеем песен на Христа Бога, Който раздели морето и ръководи народа, когото изведе от египетското робство, защото се прослави.

Припев: Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

Хляб за вечен живот и за изцерение на многоразличните недъзи да ми бъде Твоето свето Тяло и честна Кръв, добросърдечни Господи.*

Припев: Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

Осквернен с неприлични дела, окаяният аз не съм достоен за Твоето пречисто Тяло и божествена Кръв, с причащението на които ме сподоби, Христе.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Земя добра, благословена Богородице, която произведе клас неоран и спасителен за света, удостой ме, като Го ям, да се спася.

Песен 3
Върху камъка на вярата, като ме утвърди, разшири моите уста против враговете ми. Възрадва се духът ми, когато пея: никой не е свет, както нашият Бог, и няма праведен освен Тебе, Господи.

Сълзи ми дай, Христе, които очистват сквернотата на сърцето ми, та очистен с добра съвест, с вяра и благоговение да пристъпя, Владико, за причастие с Твоите божествени дарове.

За прошка на прегрешенията, за общение с Дух Свети, за вечен живот и за отстраняване на страстите и скърбите да ми бъде пречистото Твое Тяло и божествена Кръв, Човеколюбче.

Богородичен: Пресвята Трапезо на Живия Хляб, Който поради милост слезе от небето и даде на света нов живот, удостой и мене недостойния с благоговение да Го вкуся сега и бъда жив.

Песен 4
Дойде от Дева не ходатай, ни ангел, но Сам, Господи, като се въплъти и ме спаси целия човек. Затова Ти викам: Слава на Твоята сила, Господи!

Пожелал заради нас да се въплътиш, Многомилостиви, бе заклан като агне, заради човешките грехове: затова Те моля, очисти и моите съгрешения.

Изцери раните на душата ми, Господи, и целия ме освети и удостой, Владико, да се причастя окаяният аз с тайната на Твоята божествена вечеря.

Богородичен: Умилостиви и за мене Този, Който е от твоята утроба, Владичице, и ме запази нескверен и непорочен твой раб, за да приема духовния бисер и се осветя.

Песен 5
Подателю на светлината и Творецо на вековете, настави ни в светлината на Твоите заповеди, защото освен Тебе друг бог не знаем.

Както предрече, Христе, да бъде на Твоя смирен раб, пребъди и в мене, както се обеща: защото ето ям Твоето божествено Тяло и пия Твоята кръв.

Слово Божие и Боже, частицата от Твоето Тяло да бъде на мене помрачения за просвещение и Твоята Кръв за очистване на осквернената ми душа.

Богородичен: Марийо, Майко Божия, свето жилище на благоуханието, с твоите молитви ме направи избран съсъд, та осветен да се приобщя с твоя Син.

Песен 6
Като се валям в греховната бездна, призовавам неизследимата бездна на Твоето милосърдие: от тление, Боже, ме изведи.

Ума, душата, сърцето и тялото ми, Спасителю, освети и удостой, Владико, да пристъпя към спасителните тайни.

За отстраняване на страстите и за умножение на Твоята благодат и утвърдяване на живота да ми бъде причащението с Твоите свети тайни, Христе.

Богородичен: Боже, Боже, свято Слово, по молитвите на Твоята света Майка освети целия мене, който пристъпвам сега към Твоите божествени Тайни.

Кондак, глас 2

Не ме пренебрегвай, Христе, да взема сега Хляба Твоето Тяло, и Твоята божествена Кръв. Причащението с пречистите и спасителни Твои Тайни, Владико, да не ми бъдат за съд, а да ми бъдат за вечен и безсмъртен живот.

Песен 7
На златния идол премъдрите юноши не послужиха, в огъня сами влязоха и идолите им обругаха; сред пламъка извикаха и ангел ги ороси: чу се молитвата на устата им.

Причащението сега с Твоите безсмъртни Тайни да ми бъде извор на добрини, светлина и живот, и безсмъртие, и за успех и умножаване на божествената добродетел, единствено Добър, за да Те славя.

Да се избавя от страдания и врагове, и нужда, и всяка скръб, с трепет и любов, и благоговение, Човеколюбче, пристъпвам сега до Твоите безсмъртни и божествени Тайни, и удостой да Ти пея: благословен си, Господи, Боже на отците ни.

Богородичен: Богоблагодатна, родила свръхестествено Спасителя Христа, сега аз, нечистият твой раб, моля тебе Чистата: като искам да пристъпя до пречистите Тайни, очисти ме целия от сквернотата на плътта.

Песен 8
Слезлия в огнената пещ при еврейските младежи и превърналия пламъка в роса, възпявайте дела Бога като Господ и превъзнасяйте през всички векове.

На небесните и спасителни, и свети Твои тайни, Христе, и на божествената и Тайна вечеря и мене отчаяния удостой да бъда участник, Боже, Спасителю мой.

Под Твоето добросърдечие като прибягвам, Благи, с благоговение Ти викам: Спасителю, пребъди в мене и аз в Тебе, както каза; защото ето, като се опирам на Твоята милост, ям Твоето Тяло и пия Твоята Кръв.

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Троичен: Тръпна като приемам огън, за да не изгоря като восък и като трева; о, велико тайнство, о, добросърдечие Божие! Как с божественото Тяло и Кръв се причащавам и ставам безсмъртен?

Песен 9
Синът на безначалния Родител, Бог и Господ, Който се въплъти от Дева, ни се яви, помрачените да просвети, разпръснатите да събере. Затова всевъзпяваната Богородица величаем.

Христос е, вкусете и вижте; Господ заради нас някога стана подобен на нас и се пренесе Сам като жертва на Своя Отец и винаги се заколва и освещава тези, които се причащават.

С душа и тяло да се осветя, Владико, да се просветя, да се спася, да бъда Твой дом с причащаването със свещените Тайни и да Те имам живеещ в мене с Отца и Духа, Благодетелю многомилостиви.

Слава… Като огън и като светлина да ми бъде, Спасителю мой, Твоето Тяло и пречестната Кръв, която опалва греховното вещество и изгаря тръните на страстите, и целия ме просвещава. Покланям се на Твоето Божество.

И сега… Бог се въплъти от чистите твои кърви, затова всеки род те възпява, Владичице, а разумното множество слави, понеже чрез тебе видяха Владеещия всичко, осъществил се чрез човечеството.

И веднага: Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе истинската Богородица величаем.

Свети Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропар на деня или умилителните тропари: Помилуй ни, Господи, помилуй ни…

След това:
Господи, помилуй (40 пъти).

Благоговейно направи няколко поклона и кажи стиховете:

Човече, като искаш да ядеш Тялото Господне,

пристъпи със страх, за да не се изгориш, защото е огън.

И като искаш да пиеш божествената Кръв за общение,

първом се примири с тия, които са те оскърбили.

Тогава дръзвай да ядеш тайнствената Храна.

Други стихове

Преди да се причастиш със страшната жертва

Животворящото Тяло на Господа,

помоли се с трепет така:

Молитва 1 (от св. Василий Велики)
Владико, Господи Иисусе Христе, Боже наш, извор на живота и безсмъртието, Създател на всички видими и невидими твари, на безначалния Отец съвечен и събезначален Син, Който поради преголямата Си благост в последните дни се облече в плът, разпна се и се погреба за нас, неблагодарните и злонравните, и със Своята кръв обнови покварената от греха наша природа! Ти, безсмъртни Царю, приеми и покаянието на мене грешния, наклони ухото Си към мене и чуй моите думи. Защото съгреших, Господи, съгреших против небето и пред Тебе, и не съм достоен да погледна висотата на Твоята слава, понеже разгневих Твоята благост, като престъпих Твоите заповеди и не послушах Твоите наредби. Но Ти, Господи, Който си незлобив, дълготърпелив и многомилостив, не ме остави да погина с моите беззакония, като очакваш всякак моето обръщане. Защото Ти си рекъл, Човеколюбче, чрез Твоя пророк: Не искам смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив. Не искаш, Владико, да погубиш създанията на Твоите ръце, нито желаеш погибелта на човека, но искаш всички да се спасят и да достигнат до познание на истината. Затова и аз, макар и да съм недостоен за небето и земята, и за тоя временен живот, понеже всецяло се подчиних на греха и се поробих на насладите и оскверних Твоя образ, но бидейки Твое творение и създание, аз окаяният не се отчайвам за своето спасение, но пристъпям, надявайки се на Твоето безмерно милосърдие. Приеми ме, прочее, Човеколюбче Господи, като блудницата, разбойника, митаря и блудния, и снеми от мене тежкото бреме на греховете, Ти, Който взе върху Си греха на света и изцеляваш човешките немощи, Който призоваваш отрудените и обременените, Който не дойде да призовеш праведните, а грешните към покаяние. Очисти ме от всякаква сквернота на плътта и духа и ме научи да извършвам светинята със страх пред Тебе, та като приемам частицата от Твоите Светини с чистото свидетелство на моята съвест, да се съединя със светото Твое Тяло и Кръв, и да имам Тебе в мене да живееш и пребъдваш с Отца и Светия Твой Дух. О, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не ми бъде за осъждане причащението с пречистите и животворящи Твои тайни, нито да заболея по душа и тяло, задето недостойно се причащавам с тях. Но дай ми дори до последното мое издихание неосъдно да приемам частицата от Твоите Светини за общение със Светия Дух, за запас по пътя към вечния живот и за благоприятен отговор на страшния Твой съд, та и аз с всички Твои избраници да стана участник в Твоите нетленни блага, що си приготвил за тия, които Те любят, Господи, и сред които си препрославен во веки! Амин!

Молитва 2 (от св. Йоан Златоуст)
Господи, Боже мой, зная, че не съм достоен, нито годен да влезеш под покрова на моята душа, защото цял е пуст и съборен, и нямаш в мене достойно място къде глава да подслониш. Но както от висините заради нас Себе Си понизи, снижи се и сега и към моето нищожество; и както прие в пещера и в ясли на безсловесни да легнеш, така приеми да влезеш и в яслата на моята безсловесна душа и в оскверненото мое тяло. Както не счете за недостойно да влезеш и вечеряш заедно с грешници в дома на Симона Прокажени, така благоволи да влезеш в дома на моята смирена, прокажена и грешна душа. Както не отблъсна подобната на мене блудница и грешница, която беше дошла и се докосна до Тебе, тъй също се смили и над мене грешния, който идвам и се докосвам до Тебе. Както не се погнуси от нейната скверна и нечиста уста, която Те целуваше, така също не се погнусявай и от моята по-скверна и по-нечиста от нейната уста, нито от мерзките и нечисти мои устни, и от гнусния ми и съвсем нечист език. Но частицата на пресветото Твое Тяло и на драгоценната Твоя Кръв да ми бъде за освещаване, просветление и здраве на смирената ми душа и тяло, за облекчаване тежестта на многото ми съгрешения, за предпазване от всякакво дяволско въздействие, за прогонване и възпиране на моя зъл и лукав навик, за умъртвяване на страстите, за спазване на Твоите заповеди, за умножаване на божествената Твоя благодат и за придобиване на Твоето царство. Пристъпвам към Тебе, Христе Боже, не поради пренебрежение, а защото се надявам на Твоята неизказана благост, и да не би, като се отдалечавам задълго от Твоето общение, да бъда хищнически грабнат от духовния звяр-вълк. Затова Ти се моля, понеже само Ти си свят, Владико, освети душата и тялото ми, ума и сърцето ми, и всички вътрешности и ме обнови цял, вкорени страх пред Тебе в моите членове и направи Твоето освещение да не се заличи в мене. И бъди ми помощник и застъпник, като насочваш в мир живота ми и ме удостоиш да застана отдясно на Тебе, заедно с Твоите светии, по молитвите и моленията на пречистата Твоя Майка, на безплътните Твои служители и пречистите небесни Сили, и на всички светии, които от века Ти благоугодиха! Амин!

Молитва 3 (от св. Симеон Метафраст)
Единствен чист и нетленен Господи, Който поради неизказана човеколюбива милост прие целия наш състав от чистите и девствени кърви на Родилата Те свръхестествено чрез слизането на Божия Дух и благоволението на вечния Отец Христе Иисусе, Божия Премъдрост и Мир, и Сила! С Твоето въплъщение, като прие животворните и спасителни страдания, кръста, гвоздеите, копието и смъртта, умъртви моите душегубни телесни страсти. С погребението, като плени царството на ада, погреби чрез добри помисли моите лукави намерения и духовете на лукавството унищожи. С Твоето тридневно и живоносно възкресение, като възкреси падналия праотец, възкреси и мене, подхлъзналия се чрез греха, като ми даваш средства за покаяние. С преславното Твое възнесение, като обожестви възприетата плът и я удостои да седи отдясно на Отца, сподоби ме чрез причащението със светите Твои Тайни да застана от дясната Ти страна при спасяваните. Със слизането на Утешителя Твой Дух, като направи светите Си ученици драгоценни съсъди, направи и мене обиталище на Неговото слизане. Когато пък дойдеш праведно да съдиш вселената, благоволи и аз да посрещна на облаците Тебе, моя Съдия и Създател, с всички Твои светии, та безкрайно да Те славословя и възпявам с безначалния Твой Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 4 (от св. Йоан Дамаскин)
Владико Господи Боже наш, Който единствен имаш власт да прощаваш на човеците греховете, като благ и човеколюбец прости всичките ми прегрешения, извършени съзнателно и несъзнателно. И ме удостой неосъдно да се причастя с божествените, преславни, пречисти и животворящи Твои Тайни, не за тежест, не за мъка, ни за прибавяне още грехове, но за очистване и освещение, и като залог за бъдещия живот и царство, за крепост и помощ, за отбиване на враждебните сили и за заличаване на многото мои съгрешения. Защото Ти си Бог на милост и щедрости, и човеколюбие, и на Тебе слава възнасяме с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 5 (от св. Василий Велики)
Зная, Господи, че недостойно се причащавам с пречистото Твое Тяло и драгоценната Ти кръв, че съм виновен и че ям и пия своето осъждане, понеже не различавам Тялото и Кръвта на Тебе, Христа, моя Бог. Но като се надявам на Твоето милосърдие, пристъпвам към Тебе, Който си рекъл: Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене и Аз в него. И тъй, смили се, Господи, и не изобличавай мене грешния, но стори ми по милостта Си. Нека ми бъдат тия Светини за запазване и освещаване на душата и тялото, за пропъждане на всяко мечтание, лукаво деяние и дяволско влияние, което невидимо действа в членовете ми, за дръзновение и любов към Тебе, за изправяне на живота и за закрепване, за умножаване на добродетелите и за съвършенство, за изпълнение на заповедите, за общение със Светия Дух, за запас по пътя към вечния живот, за благоприятен отговор пред Страшния Твой съд, не за съд или за осъждане! Амин!

Молитва 6 (от св. Симеон Нови Богослов)
Приеми, Христе мой, моление от скверни устни, от мерзко сърце, от нечист език, от осквернена душа, като не презираш нито думите, нито изразите, нито безсрамието ми и ми дадеш дръзновено да казвам, което искам, Христе мой. Но още повече научи ме какво трябва да правя и да говоря. Съгреших повече от блудницата, която, като узна где си, купи миро, смело дойде да помаже нозете Ти, Христе мой, Владико и Боже мой. Както нея, дошла от сърце, не си отблъснал, тъй не се гнуси и от мене, Слове, но дай ми нозете Си да ги държа и целувам, и с потоци сълзи като с многоценно миро дръзновено да ги помажа. Умий ме с моите сълзи, очисти ме с тях, Слове. Прости и моите прегрешения и прошка ми дай. Ти знаеш множеството злини, знаеш и моите струпеи, и раните ми виждаш, но и вярата знаеш, и желанието виждаш, въздишките чуваш. Не се укрива от Тебе, Боже мой, Творче мой и Избавителю мой, нито слъзна капка, нито от капката някаква частица. Виж смирението ми, виж каква е мъката ми и прости всички мои грехове, Боже на всички твари, та с чисто сърце, с трепетна мисъл и със съкрушена душа да се причастя с пречистите и пресвети Твои Тайни, чрез които се оживява и обожествява всеки, който яде и пие с чисто сърце. Защото Ти си рекъл, Владико мой: Всеки, който яде Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене и Аз в него. Съвсем истинско е словото на моя Владика и Бог. Защото, като се причащавам с божествените и боготворящи Дарове, не съм вече сам, но с Тебе, Христе мой, трислънчевата светлина, която просвещава света. И за да не остана сам без Тебе Животодателя, мое дихание, мой живот, моя радост, спасение на света пристъпих към Тебе, както виждаш, със сълзи и със съкрушена душа, като моля да получа избавление от моите грехове и да се причастя неосъдно с Твоите животворящи и непорочни Тайни, за да пребъдеш, както си казал, с мене триокаяния, та да не би съблазнителят да ме намери без Твоята благодат и да ме сграби коварно и като ме съблазни, да ме отдалечи от Твоите боготворящи слова. Ето защо падам пред Тебе и горещо Ти викам: Както прие блудния и дошлата блудница, така приеми, милосърдни Господи, и мене блудния и нечистия. Защото, като дохождам сега при Тебе със съкрушена душа, зная, Спасителю, че друг като мене не Ти е прегрешил, нито е извършил деянията, които аз извърших. Но и това зная, че нито големината на прегрешенията, нито множеството на греховете надвишава голямото дълготърпение и безкрайно човеколюбие на моя Бог. Но с милостта на състраданието Ти и чистиш, и осветляваш, и правиш причастници на светлината горещо каещите се, като щедро ги приобщаваш към Твоето Божество. И което е чудно и за ангелите, и за човешките умове, много пъти им говориш като на Твои близки приятели. Това ме прави дръзновен, това ме окриля, Христе мой. И насърчен от Твоите богати благодеяния към нас, с радост, в същото време и с трепет се причащавам с огъня, и бидейки трева странно чудо! не изгарям, а бивам оросяван, както в старо време къпината, която гореше и не изгаряше. И сега с благодарна мисъл, с благодарно сърце, с благодарните членове на душата и тялото ми се покланям и величая, и Те славословя, Боже мой, защото си благословен сега и во веки! Амин!

Молитва 7 (от св. Йоан Златоуст)
Боже, облекчи, отпусни и ми прости съгрешенията, с които Ти съгреших, било с думи, било с дело, било с помисъл, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно всичко ми прости, защото си благ и човеколюбец. И по молитвите на пречистата Твоя Майка, на безплътните Твои служители и свети Сили и на всички светии, които от века Ти благоугодиха, благоволи неосъдно да приема светото и пречисто Твое Тяло и драгоценната Кръв за изцерение на душата и тялото и за очистване на лошите ми помисли. Защото Твое е царството и силата, и славата с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 8 (от св. Йоаян Златоуст)
Не съм достоен, Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми. Но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дръзновено пристъпвам. Заповядваш да разтворя вратите, които Ти Самия създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че Ти ще направиш това, защото не изпъди блудницата, дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаялия се митар, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички, дошли при Тебе с покаяние, Ти причисли в лика на Твоите приятели. Само Ти едничък си благословен всякога, сега и в безкрайни векове! Амин!

Молитва 9 (от св. Йоан Златоуст)
Господи Иисусе Христе, Боже мой, облекчи, отпусни, очисти и прости на мене грешния, негоден и недостоен Твой раб моите прегрешения, съгрешения и грехопадения, с които от младини до настоящия ден и час Ти съгреших, било съзнателно и несъзнателно, било с думи, с дела или с помисли, или с мисли и предприятия, и с всичките ми чувства. И по молитвите на безсеменно родилата Те пречиста и Приснодева Мария, Твоята Майка, едничката моя непосрамваща надежда, застъпница и спасение, удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите, безсмъртни, животворящи и страшни Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот, за освещение, просвещение, сила, изцерение и здраве на душата и тялото, за премахване и пълно унищожаване на моите лоши мисли и помисли, предприятия и нощни мечтания, внушавани от тъмните и лукави духове. Защото Твое е царството, силата и славата, честта и поклонението, с Отца и Светия Твой Дух, сега, и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 10 (от св. Йоан Дамаскин)
Пред вратите на Твоя храм стоя, а от злите помисли не отстъпвам. Но Ти, Христе Боже, Който оправда митаря и помилва хананейката, и за разбойника отвори вратите на рая, отвори ми Твоето човеколюбиво сърце и ме приеми, като дохождам и се докосвам до Тебе, както прие блудницата и кръвоточивата: едната, като се допря до края на дрехата Ти, лесно получи изцерение, а другата, като държа Твоите пречисти нозе, отнесе със себе си прошка на греховете. А аз окаяният, като се одързостявам да приема цялото Твое Тяло, нека не бъда изгорен, но ме приеми като тях и просвети душевните ми чувства, като изгориш тежките ми грехове, по молитвите на безсеменно родилата Те и на небесните Сили. Защото си благословен во веки веков! Амин!

Молитва 11 (от св. Йоан Златоуст)
Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, Който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое Тяло и това е самата драгоценна Твоя Кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин!

Когато пристъпваш към св. Причастие, моли се в себе си така:

Ето пристъпвам към Божественото Причастие.

Създателю, да не ме изгориш с причащението;

защото Ти си огън, който изгаря недостойните.

Но ме очисти от всяка сквернота.

Мълком изречи тая молитва:

На Твоята Тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божи. Защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Те изповядвам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си.

След това мълком изречи и тия стихове:

Боготворящата Кръв като гледаш, ужаси се, човече!

Защото е огън, който изгаря недостойните.

Божественото Тяло ме обожествява и храни:

обожествява духа, а ума чудно храни.

Тропари

Привлече ме, Христе, с любовта Си и ме преобрази с Твоето божествено желание. Изгори обаче с невеществен огън греховете ми и ме удостой да се наситя с насладата, която е у Тебе, та с ликуване да възвелича, Благи, двете Твои пришествия.

В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз, недостойният? Защото, ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята дреха ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа и ме спаси като човеколюбец.

След това прочети тая молитва:

Владико Човеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой! Не за осъждане да ми бъдат тия Светини, понеже съм недостоен, а за очистване и освещение на душата и тялото, и за залог на бъдещия живот и царство.

За мене е голямо благо да се съединявам с Бога, да възлагам на Господа надеждата на моето спасение.

Отново се казва:

На Твоята Тайна вечеря …

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва 1

Благодаря ти, Господи, Боже мой, че не отхвърли мене грешния, но ме удостои да стана участник на Твоите светини. Благодаря Ти, че удостои мене недостойния да се причастя с Твоите пречисти и небесни Дарове. Но, Владико Човеколюбче, Който заради нас умря и възкръсна, и ни дари тия страшни и животворящи Тайни за добро и освещаване на нашите души и тела, дай те да бъдат и на мене за изцерение на душата и тялото, за прогонване на всичко вражеско, за просветляване очите на сърцето ми, за мир на душевните ми сили, за непосрамваща вяра, за нелицемерна любов, за изпълнение с премъдрост, за опазване на Твоите заповеди, за умножаване на Твоята Божествена благодат и за присвояване на Твоето царство, та запазен чрез тях в Твоята светиня, всякога да помня Твоята благост и вече не за себе си да живея, а за Тебе, нашия Владика и Благодетел. И така, като напусна тоя живот с надежда за вечния живот, да достигна във всегдашния покой, дето не престава гласът на празнуващите и е безкрайна насладата на ония, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинското желание и неизразимото веселие на всички, които Те обичат, Христе Боже наш, и Тебе възпяват всички твари во веки! Амин!

Молитва 2

(от св. Василий Велики)
Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за всички блага, които ми даде, и за причащението с Твоите пречисти и животворящи Тайни. Моля Те, прочее, Благи и Човеколюбче, запази ме под Твоя покров и в сянката на Твоите криле, и ми дарувай дори до последното ми издихание с чиста съвест достойно да се причащавам с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот. Защото Ти си хлябът на живота, изворът на светостта, подателят на благата и на Тебе слава въздаваме, с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва 3

(от св. Симеон Метафраст)
Ти, Който доброволно ми даде Твоята плът за храна, бидейки огън и изгаряйки недостойните, да не ме изгориш, Създателю мой, но най-вече проникни в моите членове, във всички стави, в утробата, в сърцето. Изгори тръните на всичките ми прегрешения, душата очисти, помислите освети, утвърди ставите заедно с костите, просвети петте ми чувства, цял ме прикови към Твоя страх. Всякога ме покривай, брани и пази от всяко душегубно дело и слово. Очисти и умий, и ме украси, разхубави, вразуми и ме просвети. Направи ме Свое обиталище само на Духа, и да не бъда вече обиталище на греха. Та като от Твой дом, с влизането на Причастието, да бяга от мене като от огън всеки злодей, всяка страст. Молитвени застъпници пред Тебе нека ми бъдат всички светии, чиноначалията на безплътните, Твоят Предтеча, премъдрите апостоли, а към тях Твоята непорочна и пречиста Майка, чиито молитви приеми, милосърдни Христе мой, и направи Твоя служител син на светлината. Защото Ти единствен, Благи, си освещение и светлост на душите ни, и всички на Тебе като на Бог и Владика, както подобава, слава възнасяме всеки ден.

Молитва 4

Твоето свето Тяло, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да ми бъде за вечен живот, и честната Ти Кръв за прошка на греховете. Нека ми бъде това Причащение за радост, здраве и веселие, а при страшното и второ Твое пришествие удостой мене грешния да застана отдясно на Твоята слава, по молитвите на Твоята пречиста Майка и на всички светии.

Молитва 5

(към Пресвета Богородица)
Пресвета Владичице Богородице, светлина на помрачената ми душа, надежда, покров, прибежище и утеха, и радост моя! Благодаря ти, че удостои мене недостойния да стана причастник на пречистото Тяло и честната Кръв на твоя Син. Но ти, която си родила истинската Светлина, просвети моите духовни очи на сърцето. Ти, която си родила Извора на безсмъртието, оживотвори мене, умъртвения от греха. Ти, добросърдечна Майко на милостивия Бог, помилуй ме, дай ми умиление и съкрушение в сърцето ми, смирение в мислите ми и ме призови, когато бъдат пленявани помислите ми. Удостой ме до последното издихание неосъдно да приемам освещението на пречистите Тайни, за изцерение на душата и тялото. И дай ми сълзи на покаяние и изповед, за да те възпявам и прославям през всички дни на моя живот. Защото си благословена и препрославена во веки! Амин!

Молитви при различни поводи и нужди

ПРАВИЛО ПРЕДИ ИЗПОВЕД

Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине
Божий, помилуй нас. Свети Боже… Отче наш…

ИЗПОВЕДНА МОЛИТВА
(самоизпитване на съвестта)

Изповядвам аз, многогрешният, пред Господа Бога и Спасителя наш
Иисуса Христа и пред тебе, честни отче, всички мои съгрешения и всички
мои зли дела, които извърших през всички дни на моя живот, и всички мои
лоши помисли дори до този ден.
Съгреших, като не спазих обетите на светото Кръщение.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с маловерие и с помисли против вярата и светата Троица; с
неблагодарност за всички Божии благодеяния и с небрежно и дори
напразно произнасяне на Божието име.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших, като не възлюбих Бога от цялото си сърце и прогоних от себе си
спасителния страх Божий; като не изпълних Неговата света воля и свети
заповеди; съгреших чрез небрежно осеняване себе си с Кръстното
знамение; с неблагоговейно отнасяне към светите икони; съгреших, като
не носих винаги кръстче, като се срамувах да се кръстя и да изповядам
Господа.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших, като не спазвах заповедта за любов към ближния, като не
нахраних гладния и не напоих жадния, не облякох голите, не посетих
болните и затворниците; като не се поучих от закона Божий и от
преданията на светите Отци поради леност и небрежие.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших, че не спазих молитвеното си правило; че не посещавах светите
служби и често пъти си лягах без вечерна молитва, а след ставане от сън
пренебрегвах утринното правило; че през време на църковните служби
съгреших с празнословие, смях, дрямка, невнимаване в четенето и пеенето,
с разсеяност на ума; че закъснявах и излизах от храма през време на
служба.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших, защото влизах нечист в Божия храм и дръзвах да се доближа до
неговите светини.
Съгреших с непочитане на Божиите празници; с нарушаване на светите
пости; с невъздържание в ядене и пиене, с многоядене, тайноядене,
пиянство, недоволство от храната и питието, от дрехите, с тунеядство;
съгреших, че изпълнявах единствено своята воля и се вслушвах само в своя
разум; съгреших със самонравие, самочиние и самооправдание; съгреших с
непочитане на родителите си, с небрежност да възпитавам децата си в
Православната вяра, с клетви срещу близките си.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с неверие, суеверие, съмнение, отчаяние, униние, кощунство,
лъжлива клетва, танцуване, пушене, картоиграене, гадателство,
магьосничество, чародейство, сплетничество.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с гордост, самомнение, високоумие, честолюбие, завист,
превъзнасяне, подозрителност, раздразнителност.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с немилосърдие, презрение и осъждане на бедните; молих се с
хладно сърце, без внимание, без усърдие и благоговение; увличах се от
еретически и сектански учения и хвалех техните учители и писания.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с леност, разслабваща тялото и душата нега, извънмерен телесен
покой, многоспане, сладострастни мечтания, страстни погледи, безсрамни
телодвижения и допирания, блуд, прелюбодейство, развращаване,
ръкоблудие, невенчание в брака, аборт, скланяне на други да извършат
този грях на детеубийство; прекарвах времето си в пусти и празни
занимания, в бърборене, шеги, смях, срамотии.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с униние, малодушие, нетърпение, отчаяние за спасение,
изгубване нйдеждата в Божието милосърдие, безчувствие, невежеств^,
безочливост, безсрамие.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших с клевета срещу ближния, гняв, оскърбление, раздразнителност
и осмиване, непримиримост, вражда и ненавист, възразяване, следене за
чужди грехове и подслушване чужди разговори.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших, бидейки хладен и безчувствен по време на изповед; съгреших,
като омаловажих греховете си; като обвинявах ближните си, а не себе си.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших против Животворящите и Свети Тайни Христови, пристъпвайки
към тях без необходимата подготовка, без съкрушение и страх Божий.
Прости ми, Господи! Прости ми, честни отче!
Съгреших със слово, помисъл и всички мои чувства: зрение, слух,
обоняние, вкус, осезание, волно и неволно, в разум и безрасъдство, и не
мога да преброя греховете си поради множеството им. Но съжалявам за
всички грехове, които изброих, и за ония, които не можах да си спомня, и
занапред с Божия помощ обещавам да не ги извършвам.
А ти, честни отче, прости ми и ме освободи от тях, и се помоли за мене
грешния, а в съдния ден засвидетелствувай пред Бога за изповяданите мои
грехове. Амин.
Молитва (В началото на Великия пост)
Надеждо на всички хора, от краищата на земята и на ония, които са далеч в
морето, Боже, Който си предначертал тези свети дни на пост чрез Закона,
Пророците и Евангелистите! Удостой всички нас да преминем този пост в
чистота, в единство на вярата и изпълнение на Твоите заповеди през
всички дни на живота ни. Заповядай на Ангел мирен да пази нашето
влизане и излизане за всяко добро дело и за благоугаждане при
причащението ни с Пречистите Твои Тайни.
Приеми, Владико, коленопреклонението и поста на Твоите раби, като им
дадеш духовно благословение в Христа Иисуса – нашия Господ, с Когото
си благословен, с Пресветия и Благия и Животворящ Твой Дух, сега и
винаги и във вечни векове. Амин.
Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине
Божий, помилуй нас. Амин.

След това правило можеш да си прочетеш псалом 106; Гал. 6 гл.; Лука 15
гл. и дневното житие.

Молитва от Св. Климент Охридски

Господи, Боже всемогъщи, пред Тебе ще изповядам всичките си грехове и моите лоши дела – всичко лошо, което съм изговорил, извършил и помислил, било с дума или с дело или с мисъл; всичко, което си спомням или не си спомням, което съм съгрешил съзнателно или несъзнателно, по принуда или без принуда, насън или наяве, всички лоши клетви, лъжи и нечестиви мисли, суетност и празнословие, които съм проявил когато и да било, както и всичко излишно и лошо, извършено при ядене, пиене и греховно лежане.Моля Ти се, Господи Боже мой, благоволи да ми дадеш живот и милост, за да не бъда и аз посрамен пред Твоите очи, а да се разкая още на този свят за греховете си и да мога да получа прошка заради достойно покаяние според твоята щедрост.

Господи, Владетелю на всичко, Света Троице, всемогъщи Боже, бъди ми помощник, дай ми сила, мъдрост, благочестив размисъл и добра воля, за да Ти служа с истинска вяра.

Господи, Ти Сам дойде на тоя свят, за да избавиш грешниците, Бъди ми спасител и ме избави.

Господи Боже, Сине Божий, Ти, Който си милостив, направи  с мене, Твоя раб, както Ти желаеш, както е угодно на Тебе. О, Боже, благоволи да помогнеш на Твоя раб!

Само Ти, Господи, знаеш, какви са моите беди. На твоята милост аз предавам моето сърце, моята мисъл, моята обич, моя живот и моите грехове. Бъди снизходителен към моите думи и към моите дела.

Господи, прояви докрай милостта Си към мене, Твоя грешен раб, и ме избави, Господи, от всяко зло сега и всякога и вовеки!

На нашия Бог да бъде слава непрестанно, сега и всякога! Амин!

Молитва към Господа

Господи Боже, Създателю на човека и небесни Отче! Ти установи и благослови брака, като каза: „Растете и се множете, и пълнете земята“. Ти благослови и нашия и ни даде чеда, за да засилиш радостта в дома ни. Неизказано голяма е тая Твоя милост към нас, и ние смирените Твои раби от сърце Ти благодарим. Твое наследие са нашите деца, Господи, защото Ти си наш небесен Отец. Затова усърдно Те молим, приеми ги под Твоята мощна закрила и ги пази духом и телом като Твое достояние. Дарувай им добро здраве, пази ги от болести и от всяка злополука, покрепи ги да растат незасегнати от изпитания, за да се радват на живота, който Ти даваш. Особено им дарувай Твоето свето благословение, за да бъдат предпазени от внушенията и примките на злия и лъжлив свят. Вдъхни им светия Твой Дух, та всякога да изпълняват Твоята воля и да се поучават от Твоя закон. Запази ги от грях, от всички греховни съблазни, от лоши другари и вредни книги. Дай им сили да растат в мъдрост, да напредват в добродетелност, да не отслабва синовната им почит към Тебе, да се покоряват на нашите добри родителски съвети и напътствия, да слушат с внимателни сърца всяка поука, която разкрива Твоята света воля, да бъдат на светата Ти Църква предани изпълнителни чеда. Дай и на нас, Господи, да им бъдем с дела и думи наставници в истината и доброто, учители в правата вяра от ранна още възраст. На Тебе ги предоставяме, на Твоята доброта и милосърдие, на мощната Твоя защита и помощ. Приеми тях и нас, за да бъдем всякога Твои и с благодарни сърца непременно да славословим Твоята безмерна благост и спасителния Твой промисъл. Амин!

Друга молитва на родителите за техните чеда към Господа

Боже, Създателю на всички твари, Ти ме направи достойна да стана майка на семейство, Твоята благост ми дари деца и аз дръзвам да кажа: те са Твои, защото Ти си им дарувал битие, ожитворил си ги с безсмъртна душа, чрез кръщението си ги възродил за живот, съобразен с Твоята воля, осиновил си ги и си ги приел в недрата на Своята Църква. Изпрати ми Твоята благодатна помощ за тяхното възпитаване за слава на Твоето име. Дай ми необходимите за тази цел търпение и сили. Научи ме как да насадя в сърцата им корена на истинската мъдрост – страха Господен, та през целия си живот да треперят и да пазят Твоите слова. Открий им да разбират Твоя закон. Нека до края на живота си да действат, като чувстват Твоето въздесъщо присъствие. Насади в сърцата им отвращение от всякакво беззаконие, нека бъдат непорочни в своите пътища. Ти, Праведни Съдия, Който наказваш децата за греховете на техните родители, не ги наказвай заради моите грехове, но ги поръси с росата на Твоята благодат. Отче небесни, устрой съдбата на моите чеда според Твоето благословение, пред техния живот не ги лишавай от насъщния хляб, навреме им изпращай всичко необходимо за придобиването на блажената вечност. Бъди милостив към тях, когато съгрешат пред Теб, не им вменявай греховете на тяхната младост и незнание, наказвай ги и ги милувай, но не ги отблъсквай от Твоето лице. Не отвръщай лицето Си от тях в дните на тяхната скръб, та да не ги постигнат изкушения, по-големи от силите им. Покривай ги с Твоята милост, нека Твоят ангел да ходи с тях и да ги пази. Не оставяй моите чеда, Господи, и им дарявай полезното за спасението. Амин!

Молитва на родителите за своите чеда – към пресвета Богородица

Пресвета Богородице! На кого друг подир Бога да препоръчаме нашите деца, ако не на тебе, всемощна защитнице на християните и скора помощнице във всяка нужда? Приеми, небесна Царице, под твоя закрила нашите чеда и бъди им ти майка, Майко Божия! Пази ги от всяко душевно и телесно зло, изпроси им да останат през целия си живот в благодат и милост пред всеблагия Бог, да успяват във всяко добро и полезно начинание и никога да не униват в пътя на истинския и честит живот, съгласен с волята на твоя възлюбен Син, нашия Господ Иисус Христос. И така, с хвалебни песни на благодарност, всякога да те прославяме, небесна защитнице, и да възпяваме всесветата и всемогъща Троица, Отец и Син и Свети Дух! Амин!
Ти виждаш, Господи, слабостите на моето сърце. Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надмeнност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане не според достойнството, което имам като Твое създание и Твое достояние, а според неугасимата жажда на моето самолюбие. С мисъл, думи и дела не търся Твоята слава, а своята прослава пред хората. Затова, Господи на смирението, душата ми е пуста и сърцето ми не намира утеха. Гордостта и себелюбието ме прояжда, не ми дава покой, унизява ме пред самия мене, разстройва отношенията ми с близките, води ме към крамоли, раздори, недружелюбие и ме прави негоден за общия живот. Как бих могъл да застана пред Тебе или да извърша нещо достойно за Твоето величие, обременен от мисъл и чувство, на които Ти се противиш? Велики Господи, Ти ни даде пример на смирение и ни поучи да бъдем смирени по сърце. Бидейки в образ Божий, Ти понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на нас, човеците, за да ни спасиш. Ти уми нозете на учениците Си, на всички послужи и живота си даде за спасението за човека. В смирение изтърпя страданията и прие разпятие. Ти ни даде пример и поука на смирение, като каза: „Поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще немерите покой за душите си.“ Поради всичко това не съм достоен да Те призовавам, Господи, нито Твоето всесвето име да нося, нито да издигам очи към Тебе или да поменувам Твоя свят закон. Моята гордост и поривите на моето себелюбие духом ме отдалечава от Тебе. Но, Владико Човеколюбче, смили се над окаяната ми душа и ме освободи от мерзостта, от огъня на надменността, от червея и ръждата на самолюбието, за да намери душата ми покой в съгласие на моя дух с всесъвършения и Божествен Твой Дух. Дай ми сили да удържа победа над противния дух, който ме бори и напада, за да се възгордявам, и тъй да падна в еднакво осъждане с дявола. Поведи ме към смирение, любовта ще оправдае вярата ми, вярата ще ме спаси. В Твоето вечно Царство ме направи участник чрез смирението. Въздигни ме от немощта на моето сегашно духовно състояние, та всичко, каквото имам или бих придобил – дарование, чест, знание, име, положение или друго нещо земно – да има цена пред Тебе, оценителя на истинското благо, и да служи за изграждането на Твоето царство в душите на човеците. Като ми дадеш тая велика милост, пази ме, благий Наставниче на смирението, от страшното и гибелно внушение за превъзходство и духовно предимство, но дай ми сърдечното съкрушение на митаря. Боже, бъди милостив към мене грешника. Амин.

Други молитви

Господи, аз не зная какво да искам от теб.
Ти Едничък знаеш, какво ми е потребно.
Ти ме обичаш повече, отколкото аз умея да обичам себе си.

Отче!
Дай на Твоя раб това, което аз сам не умея да искам.
Не дръзвам да прося нито кръст, нито утеха – само стоя пред Теб.
За Теб сърцето ми е открито.

Ти виждаш моите нужди, които самият аз не съзнавам.
Виж и постъпи с мен според Твоята милост:
накажи ме, изцели ме, смири, въздигни ме.

Благоговея и безмълствувам пред Твоята свята воля
и пред Твоя непостижим за мен промисъл.
Готов съм на саможертва, предавам се всецяло на Тебе.
Нямам друго желание, освен да върша Твоята свята воля.
Научи ме да се моля. Сам в мене се моли.
Амин.

О, велики угодниче божий, свети праведни Иоане Руски, който просия в Азия със своя равноангелски живот, ревност по Бога и изповеднически подвиг! Пресветла украсо на град Неопрокопион и на цялата Гръцка страна, похвало на Русия, бързи помощниче и крепки застъпниче за всички православни християни! В теб, дивният в Соите светии, Бог се прослави. Той те утвърди в непоколебима вяра, укрепи те в нейното изповядване и ти дари добър завършек на многотрудния подвиг, а после, след преставянето ти, яви множество преславни чудеса чрез целебните ти мощи. Сега, като стоиш пред Престола на Небесния Цар, умоли Го да избави всички православни християни, техните градове и села от глад, земетресения, огън, мраз, смъртоносни болести, от вражески набези и междуособни войни; на христолюбивото наше войнство подари надмощие и победа. Помогни на всички пътуващи, боледуващи, на пленените и на тези, които заради светата православна Вяра са в заточение и които заради нея търпят скърби и гонения.

Съедини всички християни с любовта към Бога и Неговата Света Църква, дарувай ни дух на мир, братско единение и търпение. Умоли Господ да ни дари дух на покаяние, сърдечно съкрушение и осъзнаване на нашите грехове; да ни помогне със Своята всесилна благодат и да ни укрепи в борбата със страстите и похотите, да ни дарува дух на смирение и кротост, дух на братолюбие и незлобие, дух на ревност да угаждаме Богу и усърдие за спасенито на ближния. Помени и нас грешните, които ти се молим; страдащите укрепи, боледуващите изцели, отчаяните утеши и им дарувай бърза помощ. А за всички, които с любов те почитат измоли християнска, безболестна, непосрамваща и мирна кончина и добър отговор на Страшния Христов Съд. Бъди ни помощник и покровител по пътя на спасението и по твоите молитви да се удостоим в настоящия и в бъдещия век да славим в Троица Света Прославения Бог-Отец, Син и Дух Свети, сега и всякога и во веки веков. Амин!